از قالب فروش فایل زونکن رونمایی شد (کلیک کنید)

آموزش GIS – جلسه چهارم(Join)

قلب هر سیستم اطلاعات جغرافیایی، داده های آن است که کلیه ویرایشها، تجزیه و تحلیلها و کاربردهای مورد انتظار از یک سیستم اطلاعات جغرافیایی بر اساس آنها انجام میگیرد و با توجه به این امر صحت و سقم اطلاعات وارد شده نیز حائز اهمیت فوق العاده ای خواهد بود، چرا که با داده های با دقت بالا است که میتوان به نتایج صحیحی نایل شده و خروجیهای حاصل از آن را در تصمیم گیریهای مدیریتی بکار بست و برای بهبود اوضاع امیدوار بود. هر سامانه اطلاعات جغرافیایی شامل دو نوع اطلاعات مکانی و توصیفی میباشد که اطلاعات مکانی شامل عوارض زمینی و اطلاعات توصیفی نیز شامل ویژگیهای مربوط به عوارض زمینی همچون طول، عرض، ارتفاع و سایر ویژگیها میباشد که ترکیب این دو اطلاعات درون GIS ویژگی بارزی به آن داده است.

به هنگام ایجاد لایه های جدید در آرک جی ای اس (Arc GIS) جداول توصیفی نیز بطور خودکار به همراه لایه ها ایجاد میشود که میتوان اطلاعات توصیفی عوارض را درون آنها ثبت و ذخیره کرد و در مراحل بعدی آنها را بکار بست. ناگفته نماند که ثبت اطلاعات توصیفی در جداول اطلاعاتی معمولاً بیش از ۸۷ درصد زمان را به خود اختصاص میدهد و نکته اصلی این است که باید نهایت دقت را در هنگام وارد کردن اطلاعات به کار بست تا بتوان به نتایج حاصله اطمینان کرد.

نرم افزار بصورت پیشفرض جدولی دو ستونه به نامهای FID و Shape ایجاد میکند. ستون FID که از عدد صفر شروع میشود بیانگر شمارهی ردیف بوده و ستون Shape نیز نوع شکل عارضه را که میتواند Point ، Polyline و Polygon باشد،مشخص میکند. این دو فیلد به هیچ وجه قابل حذف نیستند. برخی از اجزای تشکیل دهنده این پنجره به ترتیب عبارتند از:

Table Option :گزینه هایی برای جستجو، پرسشگری، اضافه کردن Field جدید و گزارش گیری در اختیار کاربران قرار میدهد.

Related Tables :جداول مرتبط و وصل شده به جدول توصیفی را  به نمایش میگذارد.

Select by Attribute :با کلیک بر روی این آیکون پنجره ای به همین نام باز میشود که در این پنجره میتوانید انواع پرسشگریهای توصیفی را بر اساس داده های وارد شده انجام دهید.

Switch Selection :رکوردهای انتخاب شده را از انتخاب خارج کرده و رکوردهایی که انتخاب نشده اند را انتخاب میکند.

با وارد کردن شماره ردیف میتوان به ردیف مورد نظر رفت (توجه داشته باشید که شماره از صفر شروع میشود بنابراین اگر شماره ۲۵ را تایپ کرده باشید نرم افزار شمارهای پایینتر از آن را خواهد آورد.)

Show all records :با انتخاب این آیکون کل ردیفها نمایش مییابد

Show Selected records :با انتخاب این گزینه فقط ردیفهای انتخاب شده نمایش داده میشود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان